Velkommen! Vi fyller 10 år i 2024, og vi feirer med ny nettbutikk og adresse: Hekkplanter.no. Det store utvalget og vår gode service er fortsatt den samme.

Direkte fra planteskolen
Vekstgaranti
Kort, faktura eller delbetaling
Telefon: 6779 3087
Kontakt oss her

Regnskogfondet


Hekkplanter.no støtter Regnskogfondet, en organisasjon som spiller en avgjørende rolle i å beskytte verdens mest verdifulle og truede regnskoger. Regnskogfondet arbeider aktivt for å bevare disse økosystemene gjennom en rekke tiltak. De samarbeider tett med lokale samfunn og urfolk for å etablere og administrere beskyttede områder, og dermed bevare unike dyre- og plantearter som finnes der. 

 En av hovedutfordringene Regnskogfondet adresserer er avskoging, som truer regnskogenes integritet. Gjennom innsatsen for å bekjempe ulovlig hogst, fremme bærekraftig skogforvaltning og øke bevisstheten om regnskogenes verdi, bidrar de til å stoppe denne trusselen. 

 Viktigheten av Regnskogfondets arbeid kan ikke undervurderes. Regnskoger fungerer som kritiske karbonlagre, og deres tap bidrar betydelig til klimaendringer. De er også hjemmet til en utrolig mangfoldig rekke arter, hvor mange er unike for disse økosystemene. Bevaring av regnskogene er også avgjørende for urfolkssamfunn som har bodd der i generasjoner og er avhengige av skogens ressurser. 

 Vår støtte til Regnskogfondet bidrar til å sikre en bærekraftig fremtid for planeten vår. Gjennom å bidra til bevaring av regnskog, hjelper de med å opprettholde økologisk balanse, bevare biodiversitet og beskytte urfolks rettigheter - alt dette er essensielt for en sunn planet og trivsel for kommende generasjoner.

Vil du bidra?

Den tropiske regnskogen, verdens eldste økosystem, er hjemmet til inntil 80 prosent av landjordens dyr og planter og til et fantastisk mangfold av urfolksgrupper. Regnskogen er i tillegg livsviktig for regulering av klimaet og nedbørsmønstre på kloden vår. Dette er avgjørende for vår matsikkerhet.

 Bli med å redd regnskogen!

Levering sommeren 2024
Levering sommeren 2024
Vi leverer planter i potte igjen fra uke 32 (8-9. august).
Ferdighekk og Barrotsplanter leveres igjen til høsten.

Du kan allerede nå bestille planter til levering hele sensommeren og høsten - og velger selv leveringsuke før du bekrefter din bestilling.