Velkommen! Vi fyller 10 år i 2024, og vi feirer med ny nettbutikk og adresse: Hekkplanter.no. Det store utvalget og vår gode service er fortsatt den samme.

Direkte fra planteskolen
Vekstgaranti
Kort, faktura eller delbetaling
Telefon: 6779 3087
Kontakt oss her

04/06/2017

lamarckii_1_cjaj-l1_(1)

Forskrift om fremmede organismer

1. januar 2016 trådte «Forskrift om fremmede organismer» i kraft.

Hekkplanter.no opererer til enhver tid etter gjeldende lover og regelverk - og vi har fjernet disse arter fra vårt sortiment.

Les mer om forskriften hos Lovdata.

 

Planter det er forbudt å sette ut og omsette

Berberis thunbergii (høstberberis**)
Campanula latifolia macrantha (prydstorklokke)
Cerastium biebersteinii (sølvarve)
Cerastium tomentosum (filtarve)
Cotoneaster dielsianus (dielsmispel**)
Cotoneaster divaricatus (sprikemispel**)
Cotoneaster monopyrenus (blomstermispel**)
Heracleum mantegazzianum (kjempebjørnekjeks)
Heracleum persicum (tromsøpalme)
Impatiens glandulifera (kjempespringfrø)
Laburnum alpinum (alpegullregn**)
Laburnum anagyroides (gullregn**)
Lupinus polyphyllus (hagelupin)
Lupinus nootkatensis (sandlupin)
Lupinius perennis (jærlupin)
Phedimus hybridus (sibirbergknapp*)
Phedimus spurius (gravbergknapp*)
Populus balsamifera (balsampoppel**)
Populus xberolinensis (berlinerpoppel**)
Reynoutria japonica (parkslirekne)
Reynoutrina sachalinensis (kjempeslirekne)
Reynoutrina x bohemica (hybridslirekne)
Rosa rugosa (rynkerose) ***
Salix euxina (skjørpil**)
Salix x fragilis (grønnpil**)
Solidago canadensis (kanadagullris)
Solidago gigantea (kjempegullris)
Swida sericea (alaskakornell**)

* Forbudet gjelder ikke innførsel, utsetting og omsetning til/på grønne tak, men man må søke om å få bruke på grønne tak innenfor deler av Oslofeltet.
** Forbudet trer i kraft 01. januar 2021
*** sorter og kultivarer av artene på vedlegg I og V som har fremkommet ved kryssinger med andre arter er ikke omfattet av forbudet og kravet om utsettingstillatelse.

Planter man må ha tillatelse for å sette ut

Acer pseudoplatanus (platanlønn*)
Alchemilla mollis (praktmarikåpe)
Amelanchier alnifolia (taggblåhegg)
Amelanchier lamarckii (kanadablåhegg)
Amelanchier spicata (junisøtmispel)
Clematis alpina (alperanke**)
Cotoneaster horizontalis (krypmispel)
Cotoneaster lucidus (blankmispel)
Cotoneaster moupinensis (mørkmispel)
Cotoneaster tomentosus (filtmispel)
Corydalis solida (hagelerkespore)
Filipendula camtschatica (kjempemjødurt)
Impatiens parviflora (mongolspringfrø)
Larix decidea (europalerk)
Lonicera involucrata (skjermleddved)
Lonicera tatarica (tatarleddved)
Petasites hybridus (legepestrot)
Petasites japonicus ssp. giganteus (japanpestrot)
Phedimus hybridus (sibirbergknapp***)
Phedimus spurius (gravbergknapp***)
Picea sitchensis (sitkagran)
Pinus mugo ssp. mugo (buskfuru****)
Prunus serotina (romhegg)
Robinia pseudoacacia (robinia)
Sambucus racemosa (rødhyll)
Sorbus mougeotii (alpeasal)
Swida alba (sibirkornell)
Tsuga heterophylla (vestamerikansk hemlokk)
Vinca minor (gravmyrt)
Viola odorata (marsfiol*****)

* Kravet om tillatelse gjelder ikke ved utsetting i sentrumssoner
** Krav om tillatelse gjelder kun i Øyer kommune, Oppland.
*** Kravet om tillatelse gjelder kun ved utsetting på grønne tak i i kommuner med forekomst av naturtypen åpen grunnlendt kalkmark i Oslofeltet i Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold, Hedmark, Oppland, Buskerud og Telemark.
**** Kravet om tillatelse gjelder kun kommuner med A- eller B-lokaliteter av sanddynemark eller kystlynghei.
***** Krav om tillatelse gjelder i Akershus, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Nord-Trøndelag, Oppland, Oslo, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Telemark, Vestfold og Østfold.